Poemas POEMARO de JORGE DAS NEVES

* Jorge das Neves e seus poemas * Georgo das Neves POEMARO Idiomas ORIGINALMENTE utilizados PORTUGUÊS e ESPERANTO

03 junho 2007

Kanzono al Karesema <> Canção para Karesema


Speciala versio
kantebla

surbaze de la temo
de klasika filmo

“Always in my heart”
(portugallingve ekzistas DVD
"Sempre no meu Coração")

Daŭras vi en nia kor’,
kaj ĉeestas tie-ĉi
en la brilo de memor’
en ĉi kanzon’ kaj melodi’.
Daŭras vi en nia kor’
en plej dolĉa emoci’
en la plej ĝoja kolor’
en Esperanto- fantazi’.

Daŭras vi en nia kor’
okulbrile vivas vi,
eĉ kiam estas for,
vi ja eternas tie-ĉi.
L’ amikeco daŭre floras
kun sopiroj ni memoras
estas vi eterna flor’
daŭras vi en nia kor' !
Dimanĉe
(la 3an de Junio 2007)
JORGE DAS NEVES
kantis
dum SKAJPO-konferenco
omaĝe
al
KARESEMA
Lúcia Marder
MUZO DE KARESEMIO

Daŭras vi en nia kor’
Sempre em nosso coração

Daŭras vi en nia kor’,

Sempre em nosso coração
kaj ĉeestas tie-ĉi
e presente estás aqui
en la brilo de memor’
no brilho da memória

en ĉi kanzon’ kaj melodi’.
nesta canção e melodia.

Daŭras vi en nia kor’
Sempre em nosso coração
en plej dolĉa emoci’
em mais doce emoção

en la plej ĝoja kolor’
na mais alegre cor
en Esperanto- fantazi’.

numa fantasia de Esperanto.
Daŭras vi en nia kor’
Sempre em nosso coração
okulbrile vivas vi,

no brilho dos olhos vives
eĉ kiam estas for,
mesmo que estejas distante

vi ja eternas tie-ĉi.
de fato estás eternamente aqui.

L’ amikeco daŭre floras
A amizade sempre floresce
kun sopiroj ni memoras
com saudades nos lembramos

estas vi eterna flor’
és uma eterna flor

daŭras vi en nia kor'
Sempre em nosso coração !

Jorge das Neves
RIO

Volupta valso <> Valsa do amor ardente
Soneto originala
de JORGE DAS NEVES
en Esperanto.
Malsupre la versoj
kun didaktika traduko
de l' aŭtoro mem.
Embaixo os versos
com tradução didática
do próprio autor.
Volupta valso
Valsa do amor ardente
Volupte valsas ino! Vulkano venkas, voras
la belan korpon plenan de amo kaj deziroj.
Dum nokto geamantoj fervore plu amoras,
kaj venas mateniĝo kun novaj eliksiroj.

Nenio pli valoras. Ŝi amas, plue floras
kaj lito bele ronda ĝardenas kun zefiroj...
Pro karesoj de amo la fontoj reflektoras
la kromoterapion de tiaj amdeliroj.

Okazas ne silento. La valso akompanas
la tutan emocion. La amo melodias.
Verdire la etoson la koro ne profanas.
Voluptas belulino. Ŝi amas kaj ne falsas.
Arabeskas la brakoj. L’amanton ŝi premias,
vulkane venkas, voras... Volupto vere valsas!
Jorge das Neves
kaRIOka

VOLUPTA VALSO
Valsa do amor ardente

Volupte valsas ino! Vulkano venkas, voras
Voluptuoamente valsa uma mulher! Um vulcão vence, devora
la belan korpon plenan de amo kaj deziroj.
o belo corpo cheio de amor e desejos.
Dum nokto geamantoj fervore plu amoras,
Na madrugada amantes com fervor continuam amando,
kaj venas mateniĝo kun novaj eliksiroj.
e chega um amanhecer com novos elixires.

Nenio pli valoras. Ŝi amas, plue floras
Nada vale mais. Ela ama, continua a florir
kaj lito bele ronda ĝardenas kun zefiroj
e um leito lindamente redondo faz-se jardim com suaves brisas.
Pro karesoj de amo la fontoj reflektoras
pelas carícias de amor as fontes refletem
la kromoterapion de tiaj amdeliroj.
a cromoterapia desses delírios amorosos.


Okazas ne silento. La valso akompanas
Ocorre nenhum silêncio. A valsa acompanha
la tutan emocion. La amo melodias.
toda a emoção. O amor se faz melodia.
Verdire la etoson la koro ne profanas.
Em verdade o coração não profana a ambiência.

Voluptas belulino. Ŝi amas kaj ne falsas.
Arde de amor a beldade. Ela ama e não falseia.
Arabeskas la brakoj. L’amanton ŝi premias,
Fazem arabescos os braços. O amante ela premia,
vulkane venkas, voras... Volupto vere valsas!
como um vulcão vence, devora... A volúpia verdadeiramente valsa!
JORGE DAS NEVES

01 junho 2007

Emerita libereco <> Liberdade de aposentado


01/JUN/2007
25-jara emeriteco

25 anos de aposentadoria

Hodiaŭ festas mi tion: Hoje festejo isso:
jen mi ĝuas harmonion eis que desfruto de harmonia
en mia menso kaj koro. em minha mente e coração.
Sen fermita kabineto sem gabinete fechado
estas simple mi poeto sou simplesmente poeta
sen postenoj, sen deĵoro. sem cargos, sem plantão.

Neniu rajtas min preni, Ninguém tem direito de me pegar,
neniu povas min ĝeni ninguém pode me apoquentar,
ĉar mi permesas ne tion. porque não o permito.
Kontrolas mi l´ idealojn, Eu controlo os ideais
ne mi bezonas medalojn, não careço de medalhas,
politikon, religiojn... política, religião...

Kio estas emerito? Que é ser aposentado?
Laboristo sen profito? Trabalhador sem vantagem?
La sklavo de ies vivo? O escravo da vontade de alguém?
Ĉu homo sen libertempo,Por acaso uma pessoa sem férias,

sen somero, sen printempo? sem verão, sem primavera?
Ĉu stulta lokomotivo? Uma tola locomotiva?

Emeriteco... ĉu ĝojo? Aposentadoria... Alegria?
ĉu feliĉo sur la vojo? felicidade pelo caminho?
ĉu libereco sen ploro?! liberdade sem lamentação?!
Hodiaŭ festas mi tion, Hoje estou festejando isso:
jen mi ĝuas harmonion Eis que desfruto de harmonia
en mia menso kaj koro! em minha mente e cooração!
Kopakabana
kaRIOka
25-JARA EMERITECO
Hodiaŭ festas mi tion:
jen mi ĝuas harmonion
en mia menso kaj koro.
Sen fermita kabineto
estas simple mi poeto
sen postenoj, sen deĵoro.

Neniu rajtas min preni,
neniu povas min ĝeni
ĉar mi permesas ne tion.
Kontrolas mi l ‘ idealojn,
ne mi bezonas medalojn,
politikon, religiojn...

Kio estas emerito?
Laboristo sen profito?
La sklavo de ies vivo?
Ĉu homo sen libertempo,
sen somero, sen printempo?
Ĉu stulta lokomotivo?

Emeriteco... ĉu gojo?
ĉu feliĉo sur la vojo?
ĉu libereco sen ploro?!
Hodiaŭ festas mi tion:
Jen mi ĝuas harmonion
en mia menso kaj koro!

Kopakabana
Rio de Janeiro
1/Junio/2007
JORGE DAS NEVES
poeta@infolink.com.br