Poemas POEMARO de JORGE DAS NEVES

* Jorge das Neves e seus poemas * Georgo das Neves POEMARO Idiomas ORIGINALMENTE utilizados PORTUGUÊS e ESPERANTO

19 fevereiro 2008

INFORMO PRI LA BLOGO


GEKARAJ MIAJ,

Bonvolu esti paciencaj.
La venontan monaton,
mi laboros denove
kaj tute certe aperos
novaj poemoj de mi verkitaj
kaj ilustraj, kiel VI MERITAS.

http://jorgedasneves.com
http://poosiasdeamordojorge.blospot.com

Liga Brasileira de Esperanto
BRAZILA ESPERANTO-LIGO
www.esperanto.org.br/
(37 bildoj/fotos Jorge*Marilena
em GRAMADO-Rio Grade do S

Cooperativa Cultural dos Esperantistas
KULTURA KOOPERATIVO DE ESPERANTISTOJ
Literaturo POEZIO ORIGNALA
je la nomo JORGE DAS NEVES
aû GEORGO DAS NEVES

SANON, HARMONION kaj PROSPERON

Rio, Februaro/2008
al vi deziras