Poemas POEMARO de JORGE DAS NEVES

* Jorge das Neves e seus poemas * Georgo das Neves POEMARO Idiomas ORIGINALMENTE utilizados PORTUGUÊS e ESPERANTO

18 junho 2008

VOLUPTA VALSO (Valsa do Amor Ardente)

* musklaku por larĝigi la foton *


SONETO DE VOLUPTA VALSO

Volupte valsas ino! Vulkano venkas, voras

la belan korpon plenan de amo kaj deziroj.
Dum nokto geamantoj fervore plu amoras,
kaj venas mateniĝo kun novaj eliksiroj.
Nenio pli valoras. Ŝi amas, plue floras
kaj lito bele ronda ĝardenas kun zefiroj...
Pro karesoj de amo la fontoj reflektoras
la kromoterapion de tiaj amdeliroj.

Okazas ne silento. La valso akompanas
la tutan emocion. La amo melodias.
Verdire la etoson la koro ne profanas.

Voluptas belulino. Ŝi amas kaj ne falsas.
Arabeskas la brakoj. L’amanton Ŝi premias,
vulkane venkas, voras... Volupto vere valsas!

Jo®ge das Neves * Geo®go das Neves
http://jorgedasneves.com

15 junho 2008

ne plu