Poemas POEMARO de JORGE DAS NEVES

* Jorge das Neves e seus poemas * Georgo das Neves POEMARO Idiomas ORIGINALMENTE utilizados PORTUGUÊS e ESPERANTO

14 julho 2007

Mi, speco de Fenikso <> Eu, uma espécie de Fênix


Sep Vivoj
(Sete vidas)
Mi, speco de Fenikso, mil motivojn {Eu, uma espécie de Fênix, mil motivos
havas por renaskiĝoj sur la Tero {tenho para renascimento sobre a Terra:
: iras mi kaj revenas sen mistero! {vou e volto sem mistério!
Kvazaŭ kato travivas mi sep vivojn... {Como gato vivo sete vidas...

Sep vivojn havas mi en ĉi kvadranto, {Sete vidas tenho neste quadrante,
sed mi fariĝas nur simpla birdeto,{mas me faço apenas de simples passarinho,
flugiloj blankaj, koro de poeto, {asas brancas, coração de poeta,
de la pitangŭo estas mia kanto. * {do bem-te-vi é o meu canto.

Neniu interveno en l’ arbaro {Nenhuma intervenção na floresta
(tie-ĉi estas ne akademio). {(aqui não há academia).
Plenplena de natura poezio, {Repleto de poesia natural,
kelkfoje min forgesas... kalendaro! {algumas vezes me esquece...calendário!

Friversisto (sen mastro por kontrolo) ** {Livre escrito (sem dono para controle)
mi fariĝis nenies satelito, { não me torno satélite de ninguém
kaj la orajn medalojn pro merito { e medalhas de ouro por mérito
ne volas mi pendigi sur la kolo. {nem quero pendurar no meu pescoço.

Mi, speco de Fenikso, mil motivojn {Eu, uma espécie de Fênix, mil motivos
havas porti kronon de poeto {tenho de usar uma coroa de poeta
en mia karesama silueto. {em minha carinhosa silhueta.
Kvazaŭ kato travivas mi sep vivojn... {Como um gato vivo sete vidas...

Jorge das Neves
poeta@infolink.com.br
Rio (Copacabana), 14/Julio/2007
Glosoj <> Glosas

La aŭtoro defendas {O autor defende
por la brazila birdeto {para o passarinho brasileiro
* BEM-TE-VI
la vortojn {as palavras
* Pitangŭo (gvarnialingve: Pitanguá)
{de língua guarani

* Pitanguso (latine: Pitangus sulphuratus) {de formação latina
** FRI

estas prefikso elpensita {é um prefixo criado
de Das Neves {por Das Neves
el la angla vorto “free”. {da palavra inglesa "free".
Tiu neologismo ricevas signifon {Esse neologismo recebe o significado
de “libereco”. { de "liberdade.
Tiel
{Desse modo

friversisto = libera poeto
livre poeta
<> ou
“ poeto, kiu ĝuas verkliberecon ”

"poeta que usufrui a liberdade de escreve"
Cetere <> Aliás
la pitangŭo-krio { o grito do bem-te-vi
havas simbolan signifon {um significado simbólico
LA KRIO PRI LIBERECO
O GRITO DE LIBERDADE

0 Comentários:

Postar um comentário

Assinar Postar comentários [Atom]

<< Página inicial