Poemas POEMARO de JORGE DAS NEVES

* Jorge das Neves e seus poemas * Georgo das Neves POEMARO Idiomas ORIGINALMENTE utilizados PORTUGUÊS e ESPERANTO

22 maio 2007

Plezuro per telefono <> Prazer por telefone


Originalo en Esperanto kun didaktika versio
Original em Esperanto com versão didática

Per telelefono...

Kia plezuro telefoni, vin { Que prazer telefonar o
aŭskulti, kisi vin je la distancoj, { ouvir, beijar às distâncias
imagi, ke vi same kisas min, { imaginar que você igualmente me beija,
ke tion ja permesas cirkonstancoj.{ que isso de fato permitem circunstâncias.

La fenestroj, la pordoj kaj la muroj { As janelas, as portas e as paredes
dum niaj dialogoj malaperas, { durante nossos diálogos desaparecem,
pervorte ni vojaĝas... L´aventuroj { por palavras viajamos... As aventuras
ekestas ĉi-momente kaj prosperas. { inciam-se neste momento e prosperam.

Ni iras al ĉielo, al la maro... { Vamos ao céu, ao mar...
ni iras ĉe la vento... L´emocio { vamos no vento... A emoção
alportas nin al kerno de arbaro, { nos leva ao âmago de uma floresta,
al insulo de ama fantazio.{ a uma ilha de amorosa fantasia.

Ni iras ĉien, kien nia koro {Vamos a todos os lugares aonde nosso coração
volas pluiri... Bela Kupidono { quer ir... Belo Cupido
donas al ni etoson de amoro { nos dá um clima de amor fervoroso
per telefono... ho, per telefono! { por telefone... oh, por telefone!

Jorge das Neves

kaRIOka
poeta@infolink.com.br

0 Comentários:

Postar um comentário

Assinar Postar comentários [Atom]

<< Página inicial