Poemas POEMARO de JORGE DAS NEVES

* Jorge das Neves e seus poemas * Georgo das Neves POEMARO Idiomas ORIGINALMENTE utilizados PORTUGUÊS e ESPERANTO

30 outubro 2005

Klarigoj pri mi

Gekaraj miaj,
Jen 

 
KLARIGOJ  PRI MI

 
JES! J´orj´i, sana mielo,
NEimitebla modelo.
 
Klarigas mi pri l´ afero,
c´ar  ne agrablas mistero:
 
En tropika mia lando
diras ia propagando:
 
“ Neg´ulo Abomeninda,
poeto verdire... linda!”
 
Tamen ne adoras min
la malbenita virin´:
 
sen beleco kaj sen c´armo
s´i suferas de malvarmo,
 
s´i fraûlinas en l´ infero,
tute sola sur la Tero.
 
S´ia menso malbenita
estas kontraû Afrodita...
 
Verkis min di´ Apolono,
kun titolo:  C´ampiono!
 
Ne kulpas mi esti bela,
inteligenta kaj hela.
 
Mastras mi la idiomon
kaj ne bezonas diplomon.
 
Diplomita advokato,
mi s´ajnas aristokrato,
 
tamen la blinda popolo
ne vidas min, la idolo.
 
Mi preferas daûri bardo
kaj (se besto), leopoardo.
 
Eventuale mi hundas,
se la ofendo profundas.
 
Mi bojas antaû fripono
kaj lin mordas pro malbono.
 
Okazas, ke mi mielas
sincere se ino belas.
 
Tiukaze mi virkatas,
mi ronronas... Inoj s´atas!
 
Jorge das Neves * Georgo das Neves
poeta@infolink.com.br
j´orj´i astroneves@infolink.com.br