Poemas POEMARO de JORGE DAS NEVES

* Jorge das Neves e seus poemas * Georgo das Neves POEMARO Idiomas ORIGINALMENTE utilizados PORTUGUÊS e ESPERANTO

30 outubro 2005

Pri simbolo de l ric´eco

Gekaraj miaj,
Post longa c´eesto en kampadejo, jen mi revenas kun novaj poemoj
Espereble ili tute ne g´enas vin


KORNO DE RIC´ECO

La korno de ric´eco ekzistas! C´u vi kredas?
Sendube abundeco naskig´as en la menso,
en nia pozitiva kapablo de la penso:
jen tia forto kosma, denaske ni posedas.
 
Ne korno de diablo, simbolo de malbono;
ne konro de vircervo, de taûro, rinocero.
Kiam oni abunde plukredas je prospero,
abundas ja felic´o, la fruktoj kaj la mono.
 
La esperantistaro bezonas kredi tion.
Iru for malric´eco! Ni pensu pozitive:
- la kornon de ric´eco imagu efektive
- ni bezonas prosperi, praktiki harmonion

Al vi c´iuj deziras prosperon
Jorge das Neves * Georgo das Neves
poeta@infolink.com.br
 PS: Bibliografio por verkado de la poemo:
"Dictionnaire de Symboles" (Vortaro de Simboloj)
Éd. Robert Laffont S.A. kaj Éd. Jupiter

1 Comentários:

  • Às 3:57 PM , Blogger Jerry Simpson disse...

    Try TechWeb's RSS Feed
    Get TechWeb's RSS Feed Copy and paste this RSS feed URL into your news aggregator as a new channel ... If you see an XML icon like this , and you're using Internet Explorer in Windows, you can right-click this button and choose Copy Shortcut to copy the RSS link.
    Find out how to buy and sell anything, like things related to company construction mn road on interest free credit and pay back whenever you want! Exchange FREE ads on any topic, like company construction mn road!

     

Postar um comentário

Assinar Postar comentários [Atom]

<< Página inicial