Poemas POEMARO de JORGE DAS NEVES

* Jorge das Neves e seus poemas * Georgo das Neves POEMARO Idiomas ORIGINALMENTE utilizados PORTUGUÊS e ESPERANTO

30 outubro 2005

La kroniko, la fakto kaj la historio

Jen verse kaj resume, 
la promesita historio pri kroniko de Rubem Braga,
fama brazila kronisto.
Monato de la kroniko Majo/1958

 
SIZENANDO, LA VIVO TRISTAS!

 "Sizenando, la vivo estas trista"
en kroniko skribis Rubem Braga
pri matena program´ esperantista.
Komentariojn verkis li senpaga! (1)

Jorge das Neves, tiam profesoro
c´e LBV. Instruo perradia (2)
je tiu tempo estis vortmotoro
kaj la Movado plene harmonia.
 
De lundo g´is vendredo, je la sesa,
dej´oradis atenta aûdantaro
pro la programo vigla kaj progresa, (3)
entuziasmo forta, sen komparo

Tamen Zarur´ "bezonis pli da mono", (4)
kaj (pro insisto) venkis lin la... brando
“Cachaça Praianinha” ! Mikrofono (5)
ne plu al Esperanto, Sizenando!
 
“ Sizenando, la vivo estas trista”...
tamen D-ro Braz kaj Ismael´
Gomes Braga, duopo tre persista, (6)
c´e KKE preg´adis al c´iel´.               .
 
En plej grava radio la programo (7)
rekomencig´is kun la tuta forto.
Tion-c´i  rakontas mi kun amo
al Braz kaj Ismael en c´i raporto.

Jorge das Neves * Georgo das Neves
poeta @infolink.com.br

Klarigoj:
!) Kompreneble pagis ne la Movado, sed la gazeto mem
(2)Legio de Bona Volo) Radio Mundial` /
Programo "Vamos aprender Esperanto? (c´u ni lernu E-on?)
(3)  g´i venkis la statistikon inkluzive pri korespondaj´oj al radiostacio
(4) Alziro Zarur´, fama radiisto, fondinto de LBV
(5) Legu "kas´asa prajaninja" t.e. "brando prajaninja"
(6) Prof. Ismael Gomes Braga k D-ro Braz Cosenza, verdire
 triopo, konsiderante la gravecon de S-ino Cedilha,
edzino de D-ro Braz en la tuta Kooperativa agado
(7) Radio Jornal do Brasil, tie "Esperanto em sua casa" t.e. "Esperanto viahejme",
por eviti eventualan problemon kun LBV.
j' orj'i
astroneves@infolink.com.br
 
Pri la kroniko de Rubem Braga legu cxe:

0 Comentários:

Postar um comentário

Assinar Postar comentários [Atom]

<< Página inicial